Desatero předškoláka

Desatero_pro_rodiče předškoláka.docx (48,8 kB)

 

PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ MAJÍ ODKLAD ŠK.DOCHÁZKY:

Od 1.1.2012 dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů se bezúplatně poskytuje vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy nevýše 12 měsíců.

Od 1.1.2013 jsou povinni zákonní zástupci dětí, které mají odklad školní docházky a které vyčerpaly 12 bezúplatných měcíců, platit za předškolní vzdělávání. 


Kontakt

Mateřská škola J.Š. Kubína

J.Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz

TŘÍDY:
KOŤATA: 734 281 011
SLUNÍČKA: 734 783 017


SRDÍČKA + ČTYŘLÍSTEK:
734 281 013

PTÁČATA - 736 411 756

vedoucí školní jídelny(odhlašování ze stravování prostřednictvím sms) : 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848