Distanční výuka

PODMÍNKY DISTANČNÍ VÝUKY V MŠ J. Š. KUBÍNA, JIČÍN PRO DĚTI, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ

  • Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona(KHS), anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.
  • V případě, že se povinného předškolního vzdělávání nebude moci zúčastnit více než jedna polovina dětí, poskytne MŠ dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.
  • V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí jednu polovinu dětí, pro které je vzdělávání povinné, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. MŠ nemá v tomto případě povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. S ohledem na organizační možnosti může MŠ poskytnout i těmto dotčeným dětem výukové materiály.
  • MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personásním a technickým možnostem MŠ.
  • Rodičům dětí bude zaslána vzdělávací nabídka na danné časové období (náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) prostřednictvím webových stránek školy, třídních facebookových skupin, elektronicky e- mailem, dále si rodiče mohou vyzvednout materiály v MŠ nebo se spojí s MŠ telefonicky.
  • Rodiče budou průběžně MŠ informovat o pokrocích dětí (osobně,telefonicky,elektronicky e-mailem).


 

 


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz