PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

26.05.2020 13:38
Vážení rodiče,

 

dle přiloženého rozpisu provozu a dovolených v době hlavních školních prázdnin si promyslete a
nejpozději do 4. června 2020
 
nahlaste třídním učitelkám zájem o umístění vašeho dítěte v MŠ v tomto období.
 
Pokyny pro prázdninový provoz
 
Dítě, které ani jeden den v měsíci červenci a srpnu nenavštíví MŠ, úplatu za vzdělávání nehradí.

 

Děti, které MŠ o prázdninách budou navštěvovat:

za červenec činí úplata 0,- Kč

za srpen činí úplata 210,- Kč

(v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., § 6, odst. 4)

 

Spolu se stravným je nutno částku uhradit do 15. 6. 2020

V případě nepřítomnosti dítěte v době přihlášení se stravné odhlašuje obvyklým způsobem.

 

Pokud budete požadovat dítě umístit v jiné MŠ v době , kdy je naše MŠ uzavřena, vyzvedněte si u třídní učitelky po 15. 5. 2020 formulář žádosti, kterou dáte vyplněnou řed. MŠ J. Š. Kubína k potvrzení.

 

Kritéria pro přijetí na jinou MŠ:

ü Žádost o umístění dítěte v době hlavních školních prázdnin mimo kmenovou MŠ řádně vyplněnou do 4. 6. 2020 odevzdejte ředitelce MŠ J. Š. Kubína Monice Vitvarové k potvrzení

ü Potvrzenou žádost do 5. 6. 2020 předat ředitelce požadované MŠ

ü Uhradit nejpozději do 12. 6. 2020 stravné a úplatu za vzdělávání (školné) v MŠ, kde zákonný zástupce požaduje umístění.

 

Po 15. 6. 2020 zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí do požadované MŠ na dobu určitou. V případě nedodržení termínů dle kritérií nebude dítě do MŠ přijato

 

 Prázdninový provoz 2020.doc (40 kB)

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: 732 328 243

TŘÍDY:
KOŤATA: 734 281 011
SLUNÍČKA: 734 783 017


SRDÍČKA + ČTYŘLÍSTEK:
734 281 013

PTÁČATA - 736 411 756

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz