Informace o nás

Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě vilové zástavby, nedaleko řeky Cidliny a rybníka Kníže. Je umístěna stranou od městského hluku a hlavní dopravní tepny, což nám umožňuje podnikat delší procházky do přilehlého okolí a přírody.

Naše mateřská škola je pětitřídní, kapacita činí 123 dětí. Výchovně vzdělávací proces dětem zajišťuje devět odborných pedagogických pracovnic. O technický chod MŠ se stará školnice. Čistotu a pořádek mají na starosti dvě uklízečky a v kuchyni nám výborně vaří dvě kuchařky.

Budova se skládá ze dvou pavilónů:

Jednopatrový - od 1.10.2013 - 4 třídy, 4 herny, 3 kuchyňky na výdej obědů, příslušenství, sauna; v přízemí ředitelna.
Přízemní - jedna třída (bývalý školní byt), který byl přebudován na menší třídu s hernou, kterou od 1.9.2009 využívají nejmladší děti. Kapacita třídy je 15 dětí. 
Součástí provozní budovy je plynová kotelna.

 Vnitřní vybavení tříd odpovídá požadavkům hygienickým a materiálním. Třídy jsou prostorné, rozdělené na pracovny, herny, víceúčelové koutky. Nábytek a uspořádání umožňuje dětem volný pohyb, uspokojuje jejich přirozené potřeby. Ve třídách a hernách jsou běžně dostupné hračky v regálech a policích. Pomůcky a materiál je stále přístupný k pracovní, výtvarné a jinak tvořivé činnosti.

Kapacita je odpovídající, děti mají běžně dostupné WC umývárnu. Vše je přizpůsobeno věku, výšce postavy, prostoru a počtu hyg. zařízení na počet dětí ve třídě. V SRDÍČKOVÉ třídě se nachází sauna, kterou v zimním období využívají všechny třídy.

Škola je obklopena velkou zahradou. V přední části máme novou okrasnou výsadbu. Zbývající prostor vyplňují tři velká pískoviště, nové dřevěné hrací prvky, domečky, kolotoč, skluzavky,  jež byly zakoupeny v roce 2007 a stále jsou doplňovány.V  Nově vydlážděná část zahrady-terasa slouží k jízdě na koloběžkách, sportovním, výtvaným a jiným aktivitám. Pod velkýmy korunami tamních stromů si mohou děti spokojeně hrát i za horkých letních dnů.

V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce příjezdové plochy před budovou spojená s oplocením kolem celé budovy a parkovacími místy pro auta.

V roce 2012 byla dokončena přístavba prvního patra pravé části budovy, včetně výměny oken, zateplení a nové omítky.

V roce 2015 v přízemí byla dokončena přestavba jedné z přípravných kuchyňek. 

V roce 2016 byla dokončena v pířízemí druhá přípravná kuchyňka. V patře byla přebudována přídavná kuchyňka s nainstalováním nové nerezové myčky na nádobí. Ve čtyřlístkové třídě proběhla výměna linolea. 
 

 

 


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz