SLUNÍČKOVÁ třída - 4. třída

VIRTUÁLNÍ prohlídka (kliněte zde)

Se nachází v přízemí budovy vpravo. Je to smíšená třída, kterou navštěvují děti ve věku od 2 do 5 let a v letošním školním roce je zde zapsáno 24 dětí.

                                 

Vaše děti má na starost

Dagmar Reinbergrová, Monika Vitvarová, Bc. Monika Vyčítalová 

 

Zaměřují se na rozvíjení talentu, estetického cítění s využitím všech estetických oblastí. V průběhu roku je dětem nabízen učitelkou anglický jazyk formou hry při jednotlivých činnostech

 

 

Učitelky můžete kontaktovat na:

email: slunicko@msjsk.jicin.cz

mobil: 734 283 017


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz