DESATERO PRO RODIČE

1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.
2. Každý den ořežu tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek, za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky
4. Školní pomůcky koupíme raději, až po poradě s vyučujícím.
5. Příprava na vyučuvání, by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
6. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.
7. Příprava na vyučuvání má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
8. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjí nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.
10. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu něco nedaří.

Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz