Flétna

Výuka hry na zobcovou flétnu, kterou chceme předcházet respiračním nemocem dětí, je určena výhradně pro předškolní děti ve věku 6 let.

 V hodinách se, kromě samotné hry na nástroj, učí formou hry poznávat noty. Názvy not jsou zastoupeny jmény dětí a barevně rozlišeny. Seznamují se s hudebními značkami, zpívají, rytmizují.

Rodiče nás mají možnost slyšet a spatřit v červnu, kdy se loučíme s předškoláky malým vystoupením a předvedením naučených písní. Tato akce je zakončena společným opékáním a posezením u ohně :)

Kroužek, který je bezplatný vede p. uč. Jana Gabrielová, na klavír doprovází p. uč. Irena Vacková

Tento školní rok se scházíme vždy v úterý od 12:00 - 12:30 v Ptáčkové třídě, která je v tuto dobu prázdná a umožňuje nám nerušenou zábavu :)

 

 

 
 

 


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz