Sboreček

Je výběrový kroužek, který navštěvuje přibližně 25 dětí z celé mateřské školy. Tedy není limitován určitým věkem. Dle sluchové analýzy, koncem září učitelky z jednotlivých tříd vyberou talentované děti, se zájmem o tuto činnost a poté se jednou týdně schází. Samotnému zpěvu v hodině předchází hlasová a dechová cvičení, gymnastika mluvidel, rytmické hříčky. Písně rozmanitého repertoáru se děti učí doprovázet na rytmické nástroje a hrou na tělo.

Ve druhém pololetí se, dle zájmu a prověřených schopností dětí, některé z nich pravidelně účastní pěvecké soutěže "Novopacký slavíček". Už mnohokrát se děti výtečně umístily.

 

Samotné zúročení celoročního "snažení" nastává v červnu, kdy probíhá závěrečné vystoupení pro rodiče a my se můžeme blýsknout s naučenými písněmi :)

Zpívánky vede a na klavír doprovází p. uč. Irena Vacková, diriguje - p. uč. Bc. Romana Bittner.

V tomto školním roce se scházíme vždy v pondělí od 12:00 - 12:30 v Ptáčkové třídě.

Kroužek je bezplatný.

 


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz