Zaměstnanci

 

 

Ředitelka:  Monika Vitvarová

 

Učitelky:

ČTYŘLÍSTEK: Jitka Štěrbová

                Mgr. Lucie Stránská

 

SLUNÍČKA:  Monika Vitvarová
              Dagmar Reinbergrová
                    
                  Bc. Monika Vyčítalová
               

SRDÍČKA: Jana Gabrielová

            Jana Mitlöhnerová

 
KOŤATA:  Monika Chalupová
            Lenka Kotyšková       
 

PTÁČATA: Bc. Tereza Fišerová

            Lucie Žďárská - školní asistent

    

 

 

Školnice:  Iva Krejčová

Uklízečky:  

             Šárka Šimková Rozkovcová  

             Štěpánka Doušová       

 

Vedoucí školní jídelny: Petra Berná

Kuchařka:  Žaneta Nováková

            Miloslava Zajícová


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz