Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Distanční výuka

Distanční výuka

  • Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona(KHS), anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.
  • V případě, že se povinného předškolního vzdělávání nebude moci zúčastnit více než jedna polovina dětí, poskytne MŠ dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.
  • V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí jednu polovinu dětí, pro které je vzdělávání povinné, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. MŠ nemá v tomto případě povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. S ohledem na organizační možnosti může MŠ poskytnout i těmto dotčeným dětem výukové materiály.
  • MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personásním a technickým možnostem MŠ.
  • Rodičům dětí bude zaslána vzdělávací nabídka na danné časové období (náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) prostřednictvím webových stránek školy, třídních facebookových skupin, elektronicky e- mailem, dále si rodiče mohou vyzvednout materiály v MŠ nebo se spojí s MŠ telefonicky.
  • Rodiče budou průběžně MŠ informovat o pokrocích dětí (osobně,telefonicky,elektronicky e-mailem).