Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola, Jičín, J.Š. Kubína 465

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Jičín

Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání a stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ a Jídelna

Organizační struktura 

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Jičín
  J.Š.Kubína 465
  Jičín 506 01

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Jičín
  J.Š.Kubína 465
  Jičín 506 01

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  6:15 - 16:15

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 721 402 443
  mobilní telefon: +420 734 281 012

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msjsk.jicin.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Jičín
  J.Š.Kubína 465
  Jičín 506 01

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  vitvarova@msjsk.jicin.cz

 • 4.8 Datová schránka

  4t8q46y

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 8504610247/0100

6. IČO

75019248 

7. DIČ

 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: vitvarova@msjsk.jicin.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 4t8q46y

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Mateřská škola Jičín J.Š., Kubína 465, Jičín 506 01

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou, Jičín, J.Š. Kubína 465 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.