SRDÍČKOVÁ třída - 1. třída

VIRTUÁLNÍ prohlídka (kliněte zde)

Je situována v prvním patře budovy vlevo. Je zde zapsáno 28 dětí ve věku 5 – 6 let. O děti se zde starají                                                                                             

                                      p.uč. Jana Mitlöhnerová a Jana Gabrielová

       

                                      

Zaměřují se na intenzivnější přípravu pro vstup do ZŠ. Rozvoj talentu, přirozeného a radostného prožívání hudebních činností. Uplatňování různých hudebních forem - pěveckých, instrumentálních a hudebně pohybových. Anglický jazyk jako nabízená aktivita s lektorem a navíc možnost učit se hře na flétnu.

 

Učitelky můžete kontaktovat na:

email: srdicko@msjsk.jicin.cz

mobil: 734 281 013
 


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz