Připravované akce ve školním roce 2020- 2021

 

 

 

ZÁŘÍ

 

18.9. 2020 O Honzovi 9.00 hod.( Kelemenová Liberec)

- JMP

 

 

ŘÍJEN

 

-  23.10.2020 8,45 hod. Líná princezna

- saunování dětí

- sboreček

- angličtina

- flétny

- zahájení bruslení předškolních dětí

 

LISTOPAD

 

5.11.2020 Plaváček středa 9.00 hod.

3.11. divadlo MB Včelí medvídci

- plavání- čtyřlístek

- saunování

- sboreček, flétny

- angličtina

- solná jeskyně

- bruslení

 

PROSINEC

 

7.12.2020 O Ježíškovi 9.00 hod

- mikulášská nadílka v MŠ

- vánoční besídky pro rodiče

- plavání, saunování, solná jeskyně, bruslení, angličtina,sboreček, 

 

LEDEN 2021

 

18. 1. 2021 O tučňákovi Vlčková 9,00 hod

- Bruslení

- Lyžařský kurz 

- Solná jeskyně

 

ÚNOR 2021

19.2.2021 Cirkus Masopust 9,00 hod

Solná jeskyně- saunování, bruslení,angličtina, sboreček,flétny

 

BŘEZEN 2021

15.3. Dvanáct měsíčků od 9,00 hod

- plavecký výcvik, saunování, bruslení, angličtina, sboreček, flétny

- solná jeskyně

- návštěva knihovny, kina

DUBEN 2021

     - 23.4. Kašpárek a pověsti od 9,00 hod.

- návštěva dopravního hřiště

- návštěva Záchranného hasičského sboru

- konec plaveckého výcviku a solné jeskyně

- návštěva policie ČR 

KVĚTEN 2021

28.5. Jak šel Honza do světa 9,00 hod.

- návštěva školy

- besídky ke Dni matek

ČERVEN 2021

- Helligerová Lída 11.6.2021 Lidová písnička

- oslava Dne dětí

- spaní s předškoláky v MŠ

- slavnostní rozloučení s předškoláky

- opékání buřtů na školní zahradě

- společný školní výlet

 

                         

Průběžně plánujeme:

 

  • návštěvy kina, muzea a galerie,K-klubu
  • akce festivalu Jičín – město pohádky
  • návštěvy akci Městské knihovny
  • práci v zájmových kroužcích   –seznamování s anglickým jazykem hrou
  •                                                - pískání pro zdravé dýchání
  •                                                - pěvecký sboreček
  • pravidelné saunování
  • účast na výstavách výtvarných prací mateřských škol a ve výtvarných soutěžích
  • SBĚROVÉ DNY - budou upřesněny

 

 

                                                 V průběhu školního roku, budou akce doplňovány a aktualizovány.

 

 

Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz