Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jičín, J. Š. Kubína 465 pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2022 od 8:00 - 16:00 hodin. 

Od 18. 4. - 4. 5. 2022 bude probíhat elektronický PŘEDZÁPIS  www.elektronickypredzapis.cz

Dne 12. 5. 2022 bude probíhat samotný ZÁPIS v ŘEDITELNĚ MŠ

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

Podrobnosti jsou uvedené v přílohách prosíme o jejich přečtení 

 
 
 
 
 

 

 

Mateřská škola, Jičín, J.Š.Kubína 465

506 01 Jičín

tel. 721 402 443

e-mail vitvarova@msjsk.jicin.cz

web www.msjsk.jic

 

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

   V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3 – 5 stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1.      Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3), nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.Systémem od nejstaršího po nejmladší.

Školské spádové obvody:

Sedličky, Soudná

Ulice: Argonská, B. Čeňka, Bolzanova, Čelišova, Československé armády, Dukelská, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Hviezdoslavova, Jakubcova, Jarošov, Jarošovská, Jaselská, J. Š. Kubína, Kollárova, Krátká, Křídlova, Kukulova, L. Janáčka, M.Koněva, Máchova, Markova, Na Tobolce, Novoveského, Pod Čeřovkou, Prachovská, Seifertova, Skautská, Smetanova, Šrámkova, Štrauchova, U Lomu, V. Dobiáše, Vrcha, Železnická.

2.      Děti, které dosáhnou třetího roku věku do 30. 12. 2022, pro něž je mateřská škola spádová. Systém od nejstaršího po nejmladší. 

3.      Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou třetího roku věku, pro něž není mateřská škola spádová, systémem podle věku, od nejstaršího směrem k nejmladšímu.

4.      Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně druhého roku věku, pro něž je mateřská škola spádová a do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022

 

 

Co naše MŠ nabízí?

- kvalitní výchovně vzdělávací program

- saunování dětí (v prostorách MŠ se nachází sauna, kterou celoročně využíváme)

- loutková představení v MŠ

- návštěva divadel

- plavecký výcvik předškolních dětí

- karneval, besídky /Vánoční, ke Dni matek/

- základy hry na zobcovou flétnu, pěvecký sboreček

- základy anglického jazyka

- výlety, exkurze

- slavnostní rozloučení s předškolními dětmi

- umístění školy v klidné vilové čtvrti s velkou zahradou a možností vycházek do přírody

- a spousta dalších aktivit (kurz bruslení, lyžování)

 

 


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz